Training Spiral Dynamics Integral

Hoe krijgt jij als leider de tools in handen om je teams gezamenlijk en soepel mee te laten bewegen bij complexe veranderingen? En wat vraagt dit van jouw bereidheid om te bewegen en te veranderen?
Via de Alba Academie bied ik de training Spiral Dynamics Integral: Spiral Dynamics Integral.
Spiral Dynamics Integral is een model dat een integraal beeld geeft van menselijke bewustzijnsontwikkeling, gedrag en veranderprocessen. Het biedt een krachtig diagnose-instrument om de dynamiek in teams en organisaties te doorgronden en zicht te krijgen op de relatie tussen waarden en drijfveren van mensen en de cultuur waarin jullie werken en leven.
De toenemende complexiteit in onze samenleving en in organisaties vraagt momenteel veel van leiders in organisaties: kennis, kunde, ervaring, zelfreflectie en een open geest. Als leidinggevende in de private of publieke sector doe je je uiterste best om te organiseren en reorganiseren, aan te sturen en verbinding tot stand te brengen, te herstructureren, in te krimpen en achterstanden weg te werken. Maar soms lijkt het wel of het nergens toe leidt. Het veranderproces kan zomaar vast lopen op verschillende niveaus die niet waren voorzien. Een stagnerende samenwerking is daarbij vaak een belangrijke, blokkerende, factor. Hoe krijg je grip op wat wél werkt, waardoor een volgende stap toch gemaakt kan worden?
Om de dynamiek van mensen in teams te kunnen begrijpen, is het nodig om dieper te kijken dan gedrag en het denken. Zodra je zicht krijgt op de onderliggende drijfveren / waardesystemen die het gedrag en de overtuigingen aansturen, zul je merken dat ieder mens gemotiveerd is, maar niet voor hetzelfde. Veel onbegrip, fricties en conflicten in organisaties ontstaan omdat we verwachten dat ieder ander dezelfde motivaties en drijfveren heeft als wijzelf. Dat is meestal niet het geval en het is ook niet noodzakelijk voor een goede samenwerking. Ook als mensen door verschillende motivaties en drijfveren worden aangestuurd, kan een goede samenwerking tot stand komen. Voorwaarde is wel dat er een heldere overeenstemming is over de richting en het gezamenlijke doel.
Spiral Dynamics Integral geeft inzicht in de verschillende waardesystemen die mensen hanteren, in verschillende stadia van hun leven. Kennis van en ervaring met Spiral Dynamics Integral is in iedere situatie in te zetten. Zo kun je bijvoorbeeld onderzoeken wat jouw persoonlijke drijfveren zijn en hoe deze tot uiting komen in je werkstijl en (persoonlijk) leiderschap; wat je energie geeft of juist kost. Op teamniveau krijg je inzicht in wat teamleden drijft of juist demotiveert en hoe je de samenwerking kunt verbeteren. Op organisatieniveau kan Spiral Dynamics Integral je helpen bij vragen als ‘waar staan we als organisatie en waar willen we naartoe’ en ‘welke drijfveren stimuleren een gewenste ontwikkeling en welke houden de ontwikkeling juist tegen’.
Werken met Spiral Dynamics Integral zal jouw zelf- en wereldbeeld fundamenteel veranderen. De nieuwe inzichten geven een krachtige impuls aan je ontwikkeling als leidinggevende.
Doel van de training Spiral Dynamics Integral
In deze 4-daagse training maak je als team kennis met de theorie van de vernieuwende visie Spiral Dynamics integral en je gaat er concreet mee oefenen.
  • Je leert werken met de drie pijlers van Spiral Dynamics integral (waardesystemen, veranderdynamiek en integrale theorie over de wisselwerking tussen persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkeling) om (complexe) vraagstukken helder in kaart te brengen.
  • Je leert de dynamiek en wetmatigheid van ontwikkelingsprocessen te doorgronden en eigen te maken.
  • Je leert hoe je verandering en groei op individueel en collectief niveau bewust kunt aansturen
  • Je leert de inzichten te vertalen naar jouw eigen casuïstiek
  • Je leert je leiderschapsstijl kennen en verkent je persoonlijk potentieel.
Voor wie is de training Spiral Dynamics Integral bedoeld?
De training Spiral Dynamics Integral is bedoeld voor teams die willen werken met een vernieuwend, integraal model op het gebied van teamontwikkeling & organisatieverandering. ieder teamlid leert de persoonlijke drijfveren / waardensystemen kennen van zichzelf en van de andere teamleden. Iedere deelnemer is bereid p, de eigen leiderschapsstijl en persoonlijk potentieel te verkennen en geeft hiermee een krachtige impuls aan de ontwikkeling van het team.
Deze training is ook geschikt voor leiders in organisaties.
Wil je meer informatie of eerst persoonlijk afstemmen? Neem dan even contact met me op.
JE KUNT JE HIER OOK DIRECT INSCHRIJVEN

Reacties zijn gesloten.