Integrale relatie coaching

Ieder mens heeft de instinctieve neiging om op een relatie crisis te reageren vanuit een vecht of vluchtreactie, te bevriezen of te dissociëren. Alles om maar weg te blijven van sterke en pijnlijke emoties. Angst voor eenzaamheid kan je er toe bewegen om snel te zoeken naar een andere bron van vervulling, opdat de leegte maar niet gevoeld hoeft te worden. Als je leert je open te stellen in plaats van je krampachtig te verzetten, kunnen pijnlijke emoties de poort zijn naar je oorspronkelijke staat van zijn, of je Boeddha natuur. Een relatie crisis wordt dan de poort naar spirituele wakkerte en emotionele volwassenheid.
Vervolgens kun je samen leren om je liefdesleven in afstemming te brengen met jullie oorspronkelijke natuur. Dan is liefde niet langer wat jullie bij elkaar zoeken, maar blijkt de al aanwezige, rijke bodem van jullie bestaan. En dat verandert alles…
Volmaakte liefde, onvolmaakte partners
Een bewuste partnerrelatie is een onderneming van twee mensen die zich volledig open willen stellen voor de liefde en voor elkaar. Alle emoties die opkomen zijn een integraal onderdeel van deze onderneming. Leren hoe je ruimte kunt maken voor allerlei verschillende emoties vraagt om toewijding en nieuwsgierigheid.
Gezonde wrijving brengt de verschillen tussen jullie in beeld en dat is nodig om gezonde autonomie te ontwikkelen. Bij te veel of te weinig wrijving kom je echter te veel alleen te staan en kun je het gevoel hebben dat je elkaar kwijt begint te raken. Het kan soms zoveel pijn doen, dat je alleen nog maar weg wilt. Misschien overweeg je al om de relatie te beëindigen. Maar in feite zijn heftige emoties een geweldige kans tot ontwikkeling en meer intimiteit. Dat vraagt wel om een andere benadering dan je misschien kent.
De liefdeswond
Je partner, degene waar je zo veel van houdt, is bij uitstek degene bij wie je je wilt ontspannen, maar ook degene die de meest heftige emoties in je wakker maakt. Emoties zijn onvermijdelijk en maken deel uit van je mens zijn. Hoe meer je je openstelt voor liefde, hoe groter het risico dat je gewond raakt. En hier ligt de kans.
Een gebroken hart is de poort naar ruimer bewustzijn en een grotere nabijheid.
Vanuit een instinctieve impuls tot overleven vermijden de meeste mensen liever het voelen van angst, diep verdriet of heftige woede. Maar als je bewust wilt leven, voluit, is er iets anders nodig.
Wellicht proberen jij en je partner het na een ruzie snel in orde te maken, zonder echt te onderzoeken wat jullie werkelijk heeft geraakt. Als je er van uit gaat dat harmonie beter is dan disharmonie, heb je een vooropgesteld idee over wat zou moeten zijn. Het zijn juist de momenten van disharmonie die unieke kansen bieden om een bevrijd mens te zijn.
Als een heftige emotie als woede of angst in je wordt aangeraakt, wordt de overlevingsimpuls wakker: vechten, vluchten of bevriezen. Je geest kent slechts deze mogelijkheden.
Als je leert om je emoties echt toe te laten en te doorvoelen, zonder het weg te duwen of je er door te laten mee nemen, ontstaat er plotseling nieuwe ruimte, waarin de werkelijkheid zich kan openbaren. Deze is veel lichter dan je vooropgestelde beeld van de werkelijkheid en je zult merken dat je hier prima mee kunt zijn.
Beschouw je ruzie met je partner nog steeds als een teken van het falen? Als je je open stelt, ontdek je dat het een poort kan zijn naar een grotere intimiteit tussen jullie. Moed, openheid en humor zijn kwaliteiten die tot jullie beschikking komen als je je er voor open stelt. Liefde kan zomaar gaan stromen.
Boek een intake gesprek in Amsterdam of via Zoom, of kom samen naar Limburg voor een RELATIE RETRAITE VOOR TWEE
Tango
Onze moderne en postmoderne partnerrelaties beschouwen we als dé plek waar je ware liefde vindt en samen met die ene geniet en gelukkig bent. Maar doordat het ook de plek is waar je kwetsbaar bent en emotioneel afhankelijk, komt er vaak, behalve liefdevolle gevoelens, ook woede tevoorschijn, jaloezie of angst voor afwijzing of verlies. Je kunt jezelf en de ander verliezen in pijnlijke strijd of akelige vervreemding. Het moderne ideaal van de volmaakte ander die ons blijvend gelukkig zou maken, komt dan onder druk te staan.
Deze onvermijdelijke teleurstelling kan je aansporen om elders een nieuwe partner te zoeken. Maar als je begrijpt dat teleurstelling ook een poort kan zijn naar ontwaken, groei, verdieping en rijping, kun je de keuze maken om het leven werkelijk onder ogen te zien, te doorvoelen wat je steeds uit de weg gaat, je te openen voor de liefde die altijd beschikbaar is en je te ontwikkelen tot emotionele volwassenheid.
Aanleiding voor het zoeken van begeleiding
Het vast lopen van de relatie kan een pijnlijke, maar noodzakelijk katalysator zijn voor een volgende stap in jullie ontwikkeling of voor een bewuste en liefdevolle beëindiging van de relatie.
Gebeurtenissen zoals het krijgen van een kind, een niet beantwoorde kinderwens, verlies van werk of een geliefde, ziekte, vreemd gaan of ouder worden kunnen aanleiding zijn voor spanning en conflict. Als je er samen niet uit komt, kan dit aanleiding zijn om je samen te laten begeleiden. Maar ook het verlangen naar een diepere verbinding of juist meer ruimte en vrijheid kan een ingang zijn. Er is misschien moed voor nodig om de hulp van iemand in te schakelen. Maar als je eenmaal over de drempel bent, kun je ervaren hoe jullie huidige probleem juist de poort kan zijn naar een diepere verbinding en een volgende stap in jullie ontwikkeling.
Tijdens de eerste kennismaking en intake bespreken we jullie huidige situatie, de coachvraag, de inhoud en voortgang van de begeleiding. Ik werk met eenvoudige maar diepgaande ervaringsgerichte oefeningen, waarmee je ook thuis samen kunt oefenen. Deze helpen om in het drukke bestaan samen focus te houden.
‘Love Does Not Fail For You When You Are Rejected or Betrayed or Apparently Not Loved. Love Fails For You When You Reject, Betray, and Do Not Love.’   Adi Da Samraj
Je bent welkom met al je relatie vragen. Hier zijn een paar voorbeelden:
CONFLICT ALS UITDAGING
EEN NIEUWE RELATIE, EEN NIEUW GEZIN: HOE DOE JE DAT
VERLIES VAN EEN GELIEFDEman vrouw bankje verlies
HELP, MIJN PARTNER HEEFT EEN BURNOUT
VROUWEN, OVERGANG EN TRANSFORMATIE
N.B. Deze relatie begeleiding is niet geschikt voor paren waarbij de verhouding langdurig of ernstig is verstoord door geweld, seksueel of emotioneel misbruik of de afhankelijkheid van verslavingen zoals alcohol, drugs, seks, gokken of gamen. Hiervoor verwijs ik naar psychotherapeuten met deskundigheid op dat gebied.

Reacties zijn gesloten.