WELKOM

HOLONS is een kleinschalig centrum voor leven vanuit eenheidsbewustzijn en integrale ontwikkeling.
Sinds 1991 inspireer ik met hart en ziel ieder die het verlangen heeft zich te laten leiden door waarheid en wijsheid en bereid is de transitie te maken van een ego gestuurd leven, dat uit gaat van tekort en zoekt naar vervulling en houvast, naar een open, raakbare levenshouding, rustend in de oergrond van Zijn, dat de vervulling al in zich draagt.
Veel van wat je nastreeft leidt weliswaar tot tijdelijke bevrediging, maar het hart blijft hunkerend en leeg.  In deze tijd van toenemend bewustzijn groeit het besef dat waarheid en werkelijk geluk niet buiten ons te vinden is. Het is evenmin in je te vinden. Het is niet af te dwingen door inspanning of streven. Het valt je ten deel als je je zoektocht staakt en je toewendt tot Dat wat inherent vrij is: Bewustzijn zelf, of, Het Grote Hart. Leven in overgave is dan de uitdaging en als je hier voor kiest vangt een geheel nieuw leven aan.
Leren leven vanuit overgave is geen quick-fix. Het vraagt om toewijding, bereidheid om je defensiemechanismes te doorzien, blijvende nieuwsgierigheid en compassie. Alle aspecten van je leven kunnen worden belicht en onder leiding komen van het Hart. De stromende aard van de werkelijkheid kan vrij komen als je wat stagneert leert toelaten en doorvoelen.
Je leert geïnspireerd te leven en alle uitdagingen open en vanuit volwassenheid aan te gaan. Dit heeft niet alleen het potentieel om het leven van jou diepgaand te veranderen, maar heeft tevens een transformerende invloed op je directe omgeving (team, cliënten, partner, kinderen) en, omdat alles verbonden is, van alle leven.
Mogen wij allen, eender-als-ieder-schijnbare-ander, ontwaakt in onze ware intelligentie, en in onze wederzijdse onderlinge afhankelijkheid, onze overgave voelen en samenleven in compassie, in dit leven en na onze dood.
In de trainingen voor professionals leer je om ook anderen hierin te begeleiden.
In 2017 heb ik de levendigheid van Amsterdam verruild voor de stilte en de natuur van Limburg. Tijdens kleinschalige retraites en trainingen in een intieme sfeer begeleid ik in alle rust, waarbij ik dankbaar gebruik maak van de stilte die hier al aanwezig is. Zo kan de diepte van Zijn en een integraal spectrum van ontwikkeling nog vollediger worden aangesproken.
Individuele sessies worden ook online aangeboden. Relatie sessies kunnen online plaats vinden als vervolg op een relatieretraite. Ouders en professionals met opvoedingsvragen zijn zoals altijd zeer welkom.
Je bent van harte welkom!
Domi Lambregts
heart-van licht 1

 

Ieder mens draagt de heelheid in zich.
Vervuld zijn van die heelheid
is het ware geluk.
Een mens die geluk kent,
……..is innerlijk rustig,
heeft in ruime mate inzicht
en leeft volledig en moeiteloos
in het eeuwige nu.
– Jiddu Krishnamurti

 

Reacties gesloten