DOMI LAMBREGTS

MIJN DRIJFVEER In mijn 27e levensjaar veranderde mijn leven dramatisch. Hoewel ik alles had wat geacht werd geluk te brengen, sluimerde er een diepe onvrede in me. Ik vroeg me af: is dit het nu? Door een diepgaande spirituele ervaring en ook een ontmoeting met de dood viel de bodem onder me vandaan. De mythe van veiligheid werd plotseling doorzien en tevens de mythe van een afgescheiden ‘ik’, dat mij bestaansrecht gaf en waarvan uit ik, net als de rest, probeerde te doen alsof dit leven ergens toe leidt. Alles wat voorheen vanzelfsprekend leek ging onderuit. Alles waar ik naar had gezocht daarentegen, bleek juist ten overvloede aanwezig. Maar zodra ik het probeerde vast te houden, viel het uit elkaar.
Ik begon gaandeweg te leren dat er geluk is als ik me-zelf vergeet. Niet vanuit een streven, maar als spontaan fenomeen. Ik ontdekte ook dat alles in relatie is en niets op zichzelf staat. Toen ik gaandeweg leerde me over te geven aan de leiding van de Spirit, ontstond de vraag: hoe kan ik liefdevol en waarachtig in relatie te zijn, met mijn partner, ouders, vrienden en collega’s, nu het zoeken naar liefde en ver-een-iging niet langer mijn onderliggende drijfveer is? En hoe ga ik om met de weerstand van het ego?
In de loop der jaren ontwikkelde ik een  leefstijl, waar alle aspecten van mijn leven bij betrokken zijn en waarbij ik het Hart de leiding geef.  Ik onderhoud een intensieve studie en dagelijkse spirituele beoefening. Een integrale visie op de evolutie van bewustzijn van volwassenen geeft een enorme boost aan mijn persoonlijke ontwikkeling.
Deze persoonlijke ontdekkingstocht vertaalt zich voortdurend in mijn professionele begeleiding.
Lees hier WAT IK DOE
Lees hier over mijn ACHTERGROND
RECENTE ONTWIKKELINGEN In 2017 heb ik de levendigheid van Amsterdam verruild voor de stilte en de natuur van Limburg. Hier ontstond ‘het retraite en trainingscentrum’, waarbij ik dankbaar gebruik van de stilte die hier al aanwezig is. Tijdens kleinschalige retraites, trainingen en coachsessies begeleid ik in alle rust, waarbij de diepte van Zijn en een integraal spectrum van ontwikkeling nog vollediger kan worden aangesproken.
Ik inspireer momenteel met name vrouwelijke executives bij het ontwikkelen van wijs leiderschap, voorbij ego en vanuit een integraal perspectief. En ik begeleid paren bij hun spirituele en emotioneel/seksuele ontwikkeling.
Ik ben geaccrediteerd NOBCO/EMCC Coach en als docent geregistreerd bij het CRKBO.
Ik publiceerde een paar artikelen over bewuste relaties in het digitale magazine PioniersMagazine.
Van mei 2020 tot juli 2022 was ik actief als onbezoldigd bestuurder (voorzitter) voor de Stichting Center for Human Emergence NL
Lees hier hoe mensen mijn begeleiding ervaren.

Reacties zijn gesloten.