Visie

flash-Een oude manier van leven valt uiteen We zijn allemaal getuige van het feit dat de wereldorde zoals wij die kennen, gebaseerd op fragmentatie en isolement, uiteen begint  te vallen. Conflicten en versplintering zijn wereldwijd aan de orde van de dag. Niets lijkt meer te werken als voorheen. We zijn tegelijkertijd getuige van wereldleiders die de emotionele volwassenheid missen om hun belangrijke taak vanuit wijsheid te vervullen.
We zien de neiging, in ons zelf en om ons heen, om ons overweldigd te voelen door de omvang en de veelheid van wat er op ons af komt en ons te laten afleiden door de waan van de dag. Immers, werkelijk toe laten wat er aan de hand is vraagt om het hart wijd open te houden en de liefdeloosheid te voelen. En dat doet pijn.
De wond van liefdeloosheid Maar wat zich afspeelt op wereldniveau is een afspiegeling van wat we kunnen waarnemen op micro niveau. Immers: zo binnen zo buiten. Ook onze relaties zijn onderhevig aan stormen. Strijd en scheidingen zijn aan de orde van de dag. Kinderen zoeken een weg en raken die soms kwijt. In onze persoonlijke relaties zien we ons immers geconfronteerd met dilemma’s die ons diep raken. Ieder mens wordt gedreven door een zoektocht naar liefde, bevestiging en er bij horen. Het is als een enorme honger die wordt aangedreven door innerlijke onzekerheid en slechts tijdelijk wordt bevredigd, zolang we de vervulling zoeken in iets buiten of binnenin ons. Dit zoeken is de drijfveer achter ons rennen en jagen of we trekken ons juist terug uit de wereld van relaties en verantwoordelijkheden. Deze wond van vermeende liefdeloosheid en het zoeken naar liefde en de erkenning dat we er toe doen of er mogen zijn ligt ten grondslag aan alle conflicten, op micro en op macro niveau.
In onze persoonlijke relaties, met onze ouders, kinderen, vrienden en collega’s worden we voortdurend geconfronteerd met deze liefdeswond. Het zijn in het bijzonder onze kinderen en onze intieme partner die op de knoppen drukt van onze gevoeligheid. Juist omdat we hier ons hart zo diep openen en we ons kwetsbaarder opstellen, kan verborgen psychische inhoud boven komen drijven.
Het gaat er echter niet alleen om om gevoelens van pijn en verwonding te delen. Het gaat er met name om om de beperkte blik op de werkelijkheid te doorzien en te overstijgen.
unity-lettersWakker worden In de regel ben je dus waarschijnlijk, net als ieder mens, druk bezig om je zo goed en prettig mogelijk te voelen. Je houdt van lekker eten, wilt graag voldoende geld verdienen en een vervullende relatie hebben. Je werkt aan idealen, aan een betere en zeker(der)e toekomst voor jezelf en voor de wereld. Of je trekt een ander plan en zoekt het in een aandachtig leven of in het “spirituele”. Je kent momenten van genot, extase, vrijheid, hoop, vreugde, blijdschap. Tegelijk zijn er ook al die gevoelens die je liever vermijdt. Allerlei vormen van lijden, klein en groot: angsten, woedes, verdriet, ziektes, verlies… en de uiteindelijke onvermijdelijke dood. Zo zit je altijd in een fundamenteel dilemma tussen zoeken en vermijden.
Aan de basis van dit lijden ligt een fundamenteel dilemma. Dit dilemma wordt veroorzaakt door de veronderstelling dat je een afgescheiden individu bent. Een ‘ik’ anders dan alle andere ‘ikken’.
Deze veronderstelling uit zich als een constant verkrampen rond een kern die niet bestaat. Je kunt het vergelijken met een vuist die je strak gesloten houden en je de indruk geeft dat je een afgescheiden ‘iets’ bent dat in stand gehouden moet worden.
Maar wanneer de hand open gaat, ontdek je dat er niets in de vuist zit. Er is geen afgescheiden ‘ik’. Er is slechts één ultieme Zijnstoestand, dat inherent Gelukzalig is en Liefdevol. Het is wie je bent. Hier vind je waarachtige en wijze antwoorden op al je opvoedings- en relatie vragen.
Je ervaart dat wat je zoekt, al Zo Is. Hier. Nu. Het ervaren van liefde en vreugde dat niet gebonden is aan object of omstandigheden. Zo kun je de verwondering weer terug vinden voor het leven zelf en ten aanzien van ieder met wie je in relatie bent: je partner, je kinderen, je ouders, je vrienden, je collega’s en ieder die je niet persoonlijk kent, maar die deel uitmaakt van deze zelfde aardbol.

aarde vriend

Evolutie Tegelijkertijd is er de noodzaak om tot volwassen emotionele ontwikkeling te komen en persoonlijk te groeien, waarmee de nieuwe openheid werkelijk wordt geïntegreerd in alle aspecten van je beroepsleven en je persoonlijke leven.
In de opleidingen wordt deze vernieuwend kennis, kunde, ervaring en wijsheid gedeeld met opvoedings- en relatie professionals.
“There is almost a sensual longing for communion with others who have a large vision. The immense fulfillment of the friendship between those engaged in furthering the evolution of consciousness has a quality impossible to describe.” Pierre Teilhard de Chardin.

 

Reacties gesloten