Training constructieve communicatie in organisaties

Tweedaagse training  voor coaches, leiders, docenten, HR adviseurs en ieder die met teams werkt.
Eerstvolgende training: 8-9 oktober. Locatie: Samaya in Werkhoven
Onderdeel uitmaken van een sociale context, een goede samenwerking met collega’s en een positieve werksfeer zijn voor veel mensen belangrijke redenen om in een organisatie te willen werken.
We lijken nog maar nauwelijks werkelijk te begrijpen wat de invloed is van gezonde en ongezonde interacties in organisaties. In veel organisaties ligt de focus met name op functioneren en presteren. Bovendien heerst in veel gevallen nog steeds een taboe op het hebben en het tonen van menselijke gevoelens en emoties.
In veel organisaties lijkt ook nog nauwelijks sprake te zijn van onderricht en wijsheid omtrent de emotionele ontwikkeling van mannen en vrouwen en het volwassen leren omgaan met onze menselijke behoeften, irritaties en beperkingen.
Schurende relaties komen op het werk echter veel voor en zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. In geval van moeilijkheden in relaties op het werk wordt een beroep gedaan op de leidinggevende, maar ook op een coach of de HR adviseur. Het vermogen van jou als manager, coach of HR adviseur om verstoringen op tafel te krijgen, begrip voor elkaar tot stand te laten komen en werkelijke verandering te laten plaats vinden, is dan ook van groot belang. Het is dan jouw taak om de betrokkenen te coachen tijdens coachgesprekken of zogenaamde drie-gesprekken (of met meer).
Dit vraagt om goede kennis van de onderliggende dynamiek van menselijke interacties, de werking van het menselijke systemen, kennis van groepsdynamica, de invloed van verschillende waarden op de dynamiek en het ontwikkelen van een scherp vermogen tot observeren en het leren hanteren van een grotere complexiteit.
Je hebt immers te maken met de emotionele dynamiek zowel van als tussen de desbetreffende individuen.
Tijdens deze twee daagse training kijken we naar de kernoorzaken van negativiteit en obstructies in interacties op het werk. De eerste stap is het oefenen met een nieuwe grondhouding, bij aanvang van en gedurende het gesprek. Je leert je om de vertrouwde duale optiek, die gericht is op het veilig stellen van de eigen belangen en verwachtingen, te bevragen. Zo kan het contact met een ander waarachtig zijn. Je leert scherp te observeren en, middels verfijnde en doeltreffende interventies, de onderliggende dynamiek boven tafel te krijgen en openheid en participatie te creëren. Je leert om je in gesprekken met twee of meer mensen te richten op het creëren van een veilige context, het laten ontstaan van verbinding, het op tafel krijgen van de werkelijke frictie en het leiden van waarachtige transformaties. Je verwerft eveneens waardevolle kennis over de verschillende thema’s die boven komen drijven en die van invloed zijn op onderliggende spanningen en miscommunicatie in werk gerelateerde interacties. Vervolgens leer je om de gesprekken zo te begeleiden dat ze voor alle betrokkenen leiden tot waarachtige tevredenheid, ongeacht de uiteindelijke concrete uitkomst.
Zo wordt je een katalysator van waarachtige transformaties van menselijke interacties in organisaties.
De eerstvolgende training is op 8-9 oktober 2020. Locatie: Samaya in Werkhoven

Reacties gesloten