Leeraspecten en werkwijze

Presence gaat over het niveau van bewustzijn dat actief is in jou. Het is het voelend ervaren dat je primair bent afgestemd op wie je wezen bent en op wat je wilt realiseren in je leven. Het brengt je in direct contact met het hart van je bestaan. Je droomt niet langer de bekende herhalingspatronen, maar je bent wakker en ontdekt dat je in wezen ruim bent, vrij en in essentie liefdevol. Precies dat waar je eigenlijk steeds naar op zoek bent. Je ontdekt dat dit niet is beïnvloed door ervaringen, maar ongeschonden en onverwoestbaar. Hier vind je de bron van wijsheid, vrede en geluk. Op deze manier aanwezig zijn brengt het grootste en mooiste in jou naar boven als relatie coach, maar ook in de partners die je begeleid.
Evolutionair perspectief
In deze  opleiding staan relaties in een evolutionair perspectief. We kijken naar wat planetair en maatschappelijk niet meer werkt in de huidige tijd, welke nieuwe tendensen we bespeuren en hoe zich dat in jou manifesteert. De impact van een evolutionaire intentie op relaties is groot. Dat begint bij jouw eigen intentie, ten aanzien van de opleiding, je relatie, je leven.
Volwassen worden
Vanuit de bron van wijsheid krijg je inzicht in ieder mens voortdurend bezig is om alsnog te krijgen wat we denken te hebben gemist. Alsof de wereld ons nog wat verschuldigd is. Bijvoorbeeld de aandacht die niet voldoende was of als we ons niet echt gezien hebben gevoeld. We worden voortsgedreven door de behoefte aan bevestiging dat we er toe doen, er mogen zijn en er bij mogen horen. Of we zetten ons af en doen het zelf wel. In de opleiding leer je onderscheid maken tussen het kindprincipe, de adolescent en de volwassene die in jou werkzaam zijn in relaties en leer je een bewuste keuze te maken.
Ontwikkeling  Een hoog ontwikkeld IQ betekent niet perse ook een hoog ontwikkeld EQ. Ook wat betreft de morele, spirituele en seksuele ontwikkelingslijnen, of de anima en animus aspecten bevindt ieder mens zich op een ander niveau. Ieder heeft een persoonlijke mix. Omdat juist deze intelligentie aspecten in relaties van belang zijn, besteden we er in de opleiding veel aandacht aan.
Het holon van de relatie verwijst naar het leren ervaren van relaties als een levend organisme. Je wordt je niet alleen bewust van de dynamiek en de behoeften van jezelf en degene met wie je in relatie bent, maar ook van de relatie zelf. Communiceren vanuit het holon principe gaat samen met een sfeer van vertrouwen, openheid, transparantie en je kwetsbaar durven opstellen.
WERKWIJZE
Al –licht
We richten de aandacht niet primair op het verbeteren van de relatie of het aanleren van (nieuwe) vaardigheden, maar allereerst op het rusten in het hart van het bestaan. Je gaat zien dat wat je zoekt, er al is. Je keek slechts de verkeerde kant op.
Waar laten zijn wat is
Je leert om een open relatie aan te gaan met iedere ervaring die zich aan dient. Juist in het waar laten zijn van wat is, in plaats van er de strijd mee aan te gaan, ontspant het verkrampte zoeken. Het hart kan open vouwen en liefde kan binnen stromen. Er ontstaat een ruimer perspectief op wie je werkelijk bent. Gaandeweg leer je vol vertrouwen het leven met vertrouwen tegemoet te treden, hoe het zich ook aandient.
Jezelf begeleiden in je persoonlijke relaties
Je leert je eigen strategieën van zoeken en vermijden goed kennen, je relatiethema’s, de maskers die je draagt en je schaduwzijde. Tijdens de opleiding leer je jezelf te begeleiden en ontdek je dat alle antwoorden in jezelf besloten liggen.
Je wordt door ons belicht
Wij trainen en coachen studenten vanuit een open geïnteresseerde houding, vanuit doorleefde ervaring en met diepgang, humor en lichtheid. Onze benadering ervaar je aan den lijve. We leren je geen snel trucje aan. Het gaat om diepgaande inzichten en waarachtige, blijvende transformaties. En dat is soms lastig uit te drukken in taal.
Lees hier over het lesprogramma en de opbouw van de opleiding.

 

Reacties gesloten