JAARTRAINING BEWUSTE EVOLUTIE VAN RELATIES

Deze inspirerende jaartraining werpt nieuw licht op relaties. Een die aansluit bij de  toekomst van relaties en daarmee vooruitloopt op de huidige kennis en benaderingen.
De jaartraining rust op vier pijlers:
  1. Ontwaken in het Hart Deze benadering van relaties is niet ego gestuurd, maar hart geleid. Je leert om in het Hart te ontwaken en te rusten in je natuurlijke, stralende aard. Je merkt dat je niet langer hoeft te zóéken naar  liefde en bevestiging, maar leert leven áls liefde. Zo ontwikkel je vertrouwen in je intrinsieke wijsheid. Je krijg tevens een helder zicht op jouw strategieën van zoeken en vermijden, op de liefdeswond en op je patronen en strategieën in relaties.
  2. Bewuste evolutie Tijdens deze jaartraining stel je je open voor nieuw opkomend bewustzijn ten aanzien van menselijke relaties in een wereld in verandering. Deze jaartraining biedt een vernieuwende benadering van iedere relationele setting voor een wereld in transitie, één die luistert naar het opkomend bewustzijn. Je leert volgende stappen te zetten in je spirituele, emotionele en seksuele ontwikkeling
  3. De relatie als levend systeem Je leert relaties te herkennen als een levend organisme, een holon. Je wordt je niet alleen bewust van de dynamiek en de behoeften van jezelf en degene met wie je in relatie bent, maar ook van de relatie zelf. Communiceren vanuit het holon principe gaat samen met een sfeer van vertrouwen, openheid, transparantie en je kwetsbaar durven opstellen.
  4. Emotionele en seksuele ontwikkeling Je leert je persoonlijke relationele thema’s en ontwikkelingspotentieel goed kennen. Je leert om naar de kern te gaan van je relatie thema’s en patronen om te ontdekken wat wél werkt om deze te transformeren.
Met deze vier pijlers onderscheidt deze opleiding zich van veel reguliere benaderingen van relaties, die doorgaans gericht zijn op het vinden van liefde en geluk en het verbeteren van relatie vaardigheden, zoals beter communiceren.
Tijdens deze jaartraining stel je je open voor nieuw opkomend bewustzijn ten aanzien van menselijke relaties in een wereld in verandering. De oude wereld zoals wij haar kennen heeft immers haar basis in ego principes, in vermeende isolement en angst. Deze wereld zien we uiteen vallen. Wat voorheen nog werkte, werkt niet langer. Dit zien we ook terug in onze relaties.
Je oefent om, keer op keer, je vertrouwde duale gezichtspunt te bevragen en je te openen voor wat inherent liefdevol is, in plaats van vast te houden aan het comfort van vertrouwde belangen, verwachtingen en overtuigingen. Zo breng je je leven en relaties in afstemming met intrinsieke liefde, waarheid en je diepste waarden.
De training voorziet in de behoefte van een nieuwe generatie. Want ontwaken in Liefde is één ding, maar hoe ‘doe’ je relatie dan eigenlijk? En wat is de invloed van de huidige evolutionaire verschuivingen op onze relaties? Wil je hierin pionier zijn en anderen inspireren?
019
VOOR WIE?
  • je verlangt er naar je persoonlijke relaties op een lijn te brengen met je diepste weten en je hoogste waarden
  • je werkt met mensen en je wilt je verdiepen in een Zijnsgerichte en evolutionaire benadering van relaties
  • je bent een professionele begeleider en wilt eerst zelf ervaren hoe je in relatie kunt zijn vanuit eenheidsbewustzijn en een evolutionaire benadering
We gaat er van uit dat je de basiselementen van zelfreflectie, communicatie en zelfsturing beheerst. Je hebt een opleidingsniveau van minimaal HBO of een vergelijkbaar denkniveau.
Mijn liefste is
voor iedereen verborgen,
verheven boven alle denken,
helder als de maan,
stralend in mijn hart,
naar ziel en lichaam één
met mij. Rumi
 
Heb je belangstelling? Je kunt hier de brochure opvragen.
Wil je je inschrijven? Neem dan contact op, dan bespreken we de volgorde van kennis maken en inschrijven.
Je kunt me ook bellen: 0615900247.
Van harte welkom!
“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.”  ~ Margaret Mead

Reacties zijn gesloten.