JAARTRAINING BEWUSTE EVOLUTIE VAN RELATIES

knot-in-universe
Tijdens deze jaartraining stel je je open voor nieuw opkomend bewustzijn ten aanzien van menselijke relaties in een wereld in verandering. De oude wereld zoals wij haar kennen heeft immers haar basis in ego principes, in vermeende isolement en angst. Deze wereld zien we uiteen vallen. Wat voorheen nog werkte, werkt niet langer. Dit zien we ook terug in onze relaties.
Je oefent om, keer op keer, je vertrouwde duale optiek te bevragen en je te openen voor wat inherent liefdevol is, in plaats van vast te houden aan het comfort van vertrouwde belangen, verwachtingen en overtuigingen. Zo breng je je leven en relaties in afstemming met intrinsieke liefde, waarheid en je diepste waarden.
De training voorziet in de behoefte van een nieuwe generatie. Want ontwaken in Liefde is één ding, maar hoe ‘doe’ je relatie dan eigenlijk? En wat is de invloed van de huidige evolutionaire verschuivingen op onze relaties?
Om dit werkelijk te laten integreren leer je volgende stappen te zetten in je spirituele, emotionele en seksuele ontwikkeling.
De training rust op vijf pijlers:
  1. Geworteld in het Hart Deze benadering van relaties is niet ego gestuurd, maar hart geleid. Je leert om in het Hart te ontwaken en met je medestudenten te oefenen vanuit het Hart.Je merkt dat je niet langer hoeft te zóéken naar  liefde en bevestiging, maar leert leven áls liefde. Zo ontwikkel je vertrouwen in je intrinsieke wijsheid. Je krijg tevens een helder zicht op jouw strategieën van zoeken en vermijden, op de liefdeswond en op je patronen en strategieën in relaties.
  2. Bewuste evolutie Tijdens deze jaartraining stel je je open voor nieuw opkomend bewustzijn ten aanzien van menselijke relaties in een wereld in verandering. De oude wereld zoals wij haar kennen heeft immers haar basis in ego principes, in vermeende isolement en angst. Deze wereld zien we uiteen vallen. Wat voorheen nog werkte, werkt niet langer. Dit zien we ook terug in onszelf en onze relaties. Op veel maatschappelijke terreinen beginnen we wakker te worden, worden nieuwe initiatieven ontplooid en vindt evolutie plaats van bewustzijnDeze jaartraining biedt een vernieuwende benadering van iedere relationele setting voor een wereld in transitie, één die luistert naar het opkomend bewustzijn.
  3. Integrale kennis ten aanzien van relaties Je maakt kennis met een integrale benadering en krijgt verschillende vernieuwende visies, theorieën en methodieken aangereikt ten aanzien van relaties, in het bijzonder partnerrelaties.
  4. De relatie als levend systeem Je leert relaties te herkennen als een levend organisme, een holon. Je wordt je niet alleen bewust van de dynamiek en de behoeften van jezelf en degene met wie je in relatie bent, maar ook van de relatie zelf. Communiceren vanuit het holon principe gaat samen met een sfeer van vertrouwen, openheid, transparantie en je kwetsbaar durven opstellen.
  5. Emotionele en seksuele ontwikkeling Je leert je persoonlijke relationele thema’s en ontwikkelingspotentieel goed kennen. Je leert om naar de kern te gaan van je relatie thema’s en patronen om te ontdekken wat wél werkt om deze te transformeren.
Met deze vijf pijlers onderscheidt deze opleiding zich van veel reguliere benaderingen van relaties, die doorgaans gericht zijn op het vinden van liefde en geluk en het verbeteren van relatie vaardigheden (beter communiceren etc
VOOR WIE?
Deze opleiding is bedoeld
  • voor ieder die zijn/haar persoonlijke relaties in afstemming willen brengen met hun diepste weten en hoogste waarden.
  • voor mensen die met mensen werken en zich wil verdiepen in een nieuwe benadering van relaties.
  • voor ieder die al vertrouwd is met een ruimere werkelijkheid dan het persoonlijke gezichtspunt
  • voor professionele begeleiders die zich verder willen specialiseren in het begeleiden en inspireren van partnerrelaties vanuit eenheidsbewustzijn en een evolutionaire benadering
We gaat er van uit dat je de basiselementen van zelfreflectie, communicatie en zelfsturing beheerst. Je hebt een opleidingsniveau van minimaal HBO of een vergelijkbaar denkniveau.
Deze jaartraining is tevens een uitstekende introductie voor wie de tweejarige vakopleiding wil volgen tot Relatie Coach.
Mijn liefste is
voor iedereen verborgen,
verheven boven alle denken,
helder als de maan,
stralend in mijn hart,
naar ziel en lichaam één
met mij. Rumi
Aanvang Jaartraining Bewuste Evolutie van Relaties: 31 januari 2019
Je kunt hier de brochure opvragen.
Heb je belangstelling?
Neem dan contact op, dan bespreken we de volgorde van kennis maken en inschrijven.
Je kunt ook bellen: 0615900247.
Van harte welkom!
“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.”  ~ Margaret Mead

Reacties gesloten