JAARTRAINING BEWUSTE EVOLUTIE VAN RELATIES

knot-in-universe
Tijdens deze jaartraining leer je
  • in relatie te zijn met het grote Hart; allesomvattend en intrinsiek liefdevol en wijs bewustzijn
  • in relatie te zijn met anderen vanuit het Hart (voorbij ego)
  • een bewuste volgende evolutionaire stap te maken in je relatie tot anderen

 

Deze jaartraining is een persoonlijke kennismaking.
De oude wereld zoals wij haar kennen heeft haar basis in ego principes, in vermeend isolement en angst. Deze wereld zien we uiteen vallen. Wat voorheen nog werkte, werkt nu niet meer. Als we goed kijken, zien we dit ook terug in onszelf en onze relaties. Op veel maatschappelijke terreinen beginnen we wakker te worden en worden nieuwe initiatieven ontplooid, vindt evolutie plaats van bewustzijn.
De opleiding rust op vier pijlers
  1. Geworteld in het Hart. Deze benadering van relaties is niet ego gestuurd, maar hart geleid. Je leert te rusten in dat waar je aanvankelijk naar op zoek bent; Liefde zelf of je Oorspronkelijke aard. Je ontdekt hoe je hier steeds van weg gaat en hoe je kunt blijven. Je leert om in het Hart te ontwaken en met je  medestudenten te oefenen vanuit het Hart. Je leert om op een geheel nieuwe manier te kijken naar relaties. Je leert ook om naar de kern te gaan van je relatie thema’s  en patronen om te ontdekken wat wél werkt om deze te transformeren.
  2. Evolutionair. Deze benadering van relaties staat in de context van het bewust openstaan voor nieuw opkomend bewustzijn ten aanzien van menselijke relaties in een wereld in verandering.
  3. Een integrale visie op de ontwikkeling en relaties: een vernieuwende visie op stadia van ontwikkeling: lijnen, niveaus, staten en types relaties.
  4. Whole system awakening and growth. Je leert relaties te zien en te benaderen als een levend organisme, een holon.
Met deze vier basisprincipes onderscheidt deze training zich van reguliere benaderingen, die doorgaans gericht zijn op het vinden van liefde en geluk en het verbeteren van relatie vaardigheden (beter communiceren etc).
De jaartraining lijkt te voorzien in de behoefte van een nieuwe generatie. Want ontwaken in Liefde is één ding, maar hoe ‘doe’ je liefde dan eigenlijk? En wat is eigenlijk de invloed van de huidige evolutionaire verschuivingen op onze relaties?
Ik beschouw het leren om Liefde te Zijn dan ook als hoge kunst en als een van de meest primaire huidige collectieve uitdagingen van dit moment. De jaaropleiding biedt dan ook een vernieuwende benadering voor een wereld in transitie, één die luistert naar het opkomend bewustzijn. Het is bedoeld voor pioniersgeesten, die voorbij de gangbare visie op relaties durven kijken en een rol willen spelen in de bewuste evolutie van de mensheid.
Thema’s die aan de orde komen: liefde herkennen als je oorspronkelijke staat van zijn, bewuste evolutie van relaties, volmaakte liefde-onvolmaakte relaties, kernprincipes evolutionaire relaties, de relatie als cocreatie, stadia van volwassenheid, de evolutie van waarden, stadia van ego ontwikkeling, autonomie en vrijheid, overgave en de wil, communicatie vanuit eenheidsbewustzijn, systemisch kijken naar relaties, huidige culturele relatievraagstukken.
VOOR WIE?
Deze jaartraining is bedoeld voor pioniers, die willen bijdragen aan de transitie van een ego-gestuurde- naar een Hart-geleide wereld en zien dat ook op het gebied van relaties een nieuwe benadering nodig is. Het is voor ieder die met mensen werkt, bekend is met een ruimere werkelijkheid dan het ego-systeem, zich wil laten inspireren en deze benadering aan den lijve wil ervaren.
Hierbij gaan we er vanuit dat je basisvaardigheden als zelfreflectie, communicatie en leiding beheerst. Je hebt een opleidingsniveau van minimaal HBO of een vergelijkbaar denkniveau.
 Deze jaaropleiding is tevens een uitstekende introductie voor wie de tweejarige vakopleiding wil volgen tot Relatie Coach.
Mijn liefste is
voor iedereen verborgen,
verheven boven alle denken,
helder als de maan,
stralend in mijn hart,
naar ziel en lichaam één
met mij. Rumi
Aanvang Jaaropleiding Bewuste Evolutie van Relaties: 31 januari 2019
Je kunt hier de brochure opvragen.
Heb je belangstelling?
Neem dan contact op, dan bespreken we de volgorde van kennis maken en inschrijven.
Je kunt ook bellen: 0615900247.
Van harte welkom!
“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.”  ~ Margaret Mead

Reacties gesloten