Supervisie voor leiders

UilAls leider binnen een organisatie heb je nogal eens te maken met spanningen en fricties op verschillende niveaus binnen de organisatie. Fricties in de interacties zijn vaak complex en kunnen jou persoonlijk soms flink raken. Ze vragen om een heldere blik en een wijze benadering. Maar jij bent ook maar een mens en kunt daar soms best wat ondersteuning bij gebruiken.
Hoewel je wellicht sparringpartners hebt binnen de organisatie, voel je ook de behoefte aan klankborden buiten de vertrouwde context, aan een frisse blik en input van gelijkgestemden. Dit doe je graag onder leiding van een ervaren supervisor.
Je leert
  • aanwezig en open te blijven te midden van het spanningsveld
  • een sleutel te zijn tot een interactief, betrokken team
  • in je kracht te staan én je zachtheid de ruimte te geven, zo blijf je goed in je energie
  • aandacht te hebben voor ieder teamlid als mens
  • een verbindende én richtinggevende leider te zijn
  • hoe je het teamproces goed kunt blijven overzien en aansturen
De staaf in het wiel
Onbewuste en onbesproken persoonlijke gevoelens en belemmeringen hebben grote invloed op de onderlinge samenwerking en teamcultuur. In veel organisaties worden knelpunten wel besproken, maar zelden komt de essentie op tafel, waardoor de kans om tot werkelijke verandering te komen verloren gaat. Hierdoor leiden besluiten die met elkaar worden genomen niet echt tot verandering en na verloop van tijd verliest men het vertrouwen in zo’n overleg.
Op persoonlijk niveau weerhouden verschillen in waarden en zienswijzen, persoonlijke belemmeringen en onvoldoende ervaring met constructieve interacties collega’s er vaak van om op waarachtige en open wijze elkaar feedback te geven, zich kwetsbaar op te stellen en met werkelijk plezier samen te werken. Het niet kennen van elkaars werkelijke intentie en inspiratie, angst voor afwijzing en gezichtsverlies, een competitieve werksfeer, politiek, of angst voor verlies van de functie zijn nogal eens onderliggende factoren die als staaf in het wiel kunnen werken, waardoor een open samenwerking vast loopt en wantrouwen groeit. Een belangrijke bron van inzicht, kennis en ervaring die binnen de organisatie voorhanden is blijft dan helaas onbenut.
  • Onder begeleiding krijg je snel het werkelijke potentieel ten aanzien van je ingebrachte situatie op tafel. Tegelijkertijd komt op natuurlijke wijze naar voren wat de belemmeringen zijn, wat jij zelf hebt aan te kijken, wat je kunt leren en welke stappen je kunt maken.
  • Je wordt uitgenodigd tot een open nieuwsgierige houding, eigen verantwoordelijkheid en de bereidheid tot het aanleren van de nodige communicatieve vaardigheden.
  • Je leert om vanuit een plek van vertrouwen in jezelf vertrouwen te geven, open in relatie te zijn met de anderen en een liefdevolle balans te vinden tussen waarachtigheid en mededogen.
In 2019 start een nieuwe supervisie groep. De groep komt een maal in de zes weken bij elkaar.
Ik werk ook met bestaande managementteams.

 

Reacties gesloten