Relatiebegeleiding

De moderne en postmoderne partnerrelatie wordt beschouwd als een plek waar je ware liefde vindt en samen met die ene geniet en gelukkig bent. Maar doordat het ook de plek is waar je kwetsbaar bent en emotioneel afhankelijk, komt er vaak, behalve liefdevolle gevoelens, ook woede tevoorschijn, jaloezie of angst voor afwijzing of verlies. Je kunt jezelf en de ander verliezen in pijnlijke strijd of akelige vervreemding. Het moderne ideaal van de volmaakte ander die ons blijvend gelukkig zou maken, komt dan onder druk te staan.
Deze onvermijdelijke teleurstelling kan je aansporen om elders een nieuwe partner te zoeken. Maar als je begrijpt dat teleurstelling ook een poort kan zijn naar ontwaken, verdieping en rijping, kun je de keuze maken om waarheid te herkennen, het leven werkelijk onder ogen te zien, leren doorvoelen wat je steeds uit de weg gaat, je te openen voor de liefde die altijd beschikbaar is en je te ontwikkelen tot emotionele volwassenheid.
De toekomst van relaties is ontwaakt, volwassen partnerschap.
Ik begeleid graag paren die zich hiervoor willen open stellen.
Tango
Aanleiding voor het zoeken van begeleiding
Het vast lopen van de relatie kan een pijnlijke, maar uitstekende katalysator zijn voor een volgende stap in jullie ontwikkeling of voor een bewuste en liefdevolle beëindiging van de relatie.
Gebeurtenissen zoals het krijgen van een kind, een niet beantwoorde kinderwens, verlies van werk of een geliefde, ziekte, vreemd gaan of ouder worden kunnen aanleiding zijn voor spanning en conflict. Als je er samen niet uit komt, kan dit aanleiding zijn om je samen te laten begeleiden. Maar ook het verlangen naar een diepere verbinding of juist meer ruimte en vrijheid kan een ingang zijn. Er is misschien moed voor nodig om de hulp van iemand in te schakelen. Maar als je eenmaal over de drempel bent, kun je ervaren hoe jullie huidige probleem juist de poort kan zijn naar een diepere verbinding en een volgende stap in jullie ontwikkeling.
Tijdens de eerste kennismaking en intake bespreken we jullie huidige situatie, de coachvraag, de inhoud en voortgang van de begeleiding. Ik werk met eenvoudige maar diepgaande ervaringsgerichte oefeningen, waarmee je ook thuis samen kunt oefenen. Deze helpen om in het drukke bestaan samen focus te houden.
‘Love Does Not Fail For You When You Are Rejected or Betrayed or Apparently Not Loved. Love Fails For You When You Reject, Betray, and Do Not Love.’   Adi Da Samraj
Je bent welkom met al je relatie vragen. Hier zijn een paar voorbeelden:
CONFLICT ALS UITDAGING
EEN NIEUWE RELATIE, EEN NIEUW GEZIN: HOE DOE JE DAT?
DE SPIRITUELE DIMENSIE VAN INTIMITEIT EN SEKSUALITEIT
VERLIES VAN EEN GELIEFDE
HELP, MIJN PARTNER HEEFT EEN BURNOUT
VROUWEN, OVERGANG EN TRANSFORMATIE
N.B. Deze relatie begeleiding is niet geschikt voor paren waarbij de verhouding langdurig of ernstig is verstoord door geweld, seksueel of emotioneel misbruik of de afhankelijkheid van alcohol of drugs. Hiervoor verwijs ik naar psychotherapeuten met deskundigheid op dat gebied.

 

Reacties gesloten