Individuele coaching

masker
Als je jezelf observeert, merk je dat je veelal helemaal niet zo gelukkig bent. Ongemerkt en chronisch herhaal je oude (overlevings-) patronen die je gespannen, onrustig en onvervuld maken en je het zicht ontnemen op de inherente liefdevolle, natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard. De westerse leefstijl en de emotionele tekorten uit je jeugd hebben je zo geconditioneerd dat je enerzijds op jezelf gericht bent en tegelijkertijd geluk en vervulling buiten jezelf zoekt. Door deze zoekende, voortgedreven houding verlaat je voortdurend je basis en je hart en verlies je je innerlijke rust, evenwicht en de ervaring van verbondenheid.
Je worstelt met vragen met betrekking tot werk, relatie of ouderschap, verlies van een dierbare, ouder worden, of existentiële vragen rond leven en sterven. Je merkt dat je je onzeker voelt, klem zit en niet weet hoe je verder moet, of het gevoel hebt dat je meer overleeft dan leeft.
Het leven spiegelt niet alleen je schoonheid terug. Je ziet tevens feilloos je angsten en onzekerheden, beperkingen, reactie patronen en leemten weerspiegeld, die vanachter je masker tevoorschijn komen. Wat je hiermee doet is een keuze.
Deze coaching is gericht op zelfontwikkeling. Tijdens de sessies neem ik je, onder ervaren begeleiding, mee naar je natuurlijke staat van Zijn. Zodra je hier in wakker bent geworden, ontdek je dat je leven niet langer hoeft te gaan over het zoeken naar liefde en erkenning of het vermijden van ongemak of gezichtsverlies. Je leert moeiteloos jezelf te zijn, waarbij je levendigheid weer vrij komt en oude negatieve of opgeblazen zelfbeelden en wereldbeelden je niet langer belemmeren. Je leert ook om het leven echt door je heen te laten gaan, diep te voelen in plaats van het leven uit te denken. Zo raak je meer en meer op je gemak met pijn, kwetsbaarheid en ongemak en leer je (weer) te leven vanuit verwondering, dankbaarheid en dienstbaarheid.
Je leert te stoppen met zoeken en denken dat het allemaal anders moet dan het gaat. Je opent je voor wat nu al waar is. Alles wordt welkom geheten.
Zodra je begint samen te vallen met je oorspronkelijke, stralende aard, komen aspecten die nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen, vanzelf in het licht. Vanuit rusten in Zijn ervaar je dit echter niet langer als bedreigend, maar als een prachtige kans om te ontwikkelen, evolueren en helen. Het draagt enorm bij aan een manier van leven aan die vreugdevol, eenvoudig en waarachtig is. En zo ben je een natuurlijk licht voor je omgeving.
Heb je belangstelling? Bel me of stuur me even een berichtje en ik neem snel contact met je op.

Reacties gesloten