Individuele coaching

masker
Als je jezelf observeert, merk je dat je veelal helemaal niet zo gelukkig bent. Ongemerkt en chronisch herhaal je oude (overlevings-) patronen die je gespannen, onrustig en onvervuld maken en je het zicht ontnemen op de inherente liefdevolle, natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard. De westerse leefstijl en de emotionele tekorten uit je jeugd hebben je zo geconditioneerd dat je enerzijds op jezelf gericht bent en tegelijkertijd geluk en vervulling buiten jezelf zoekt. Door deze zoekende, voortgedreven houding verlaat je voortdurend je basis en je hart en verlies je je innerlijke rust, evenwicht en de ervaring van verbondenheid.
Je worstelt met vragen met betrekking tot werk, relatie of ouderschap, verlies van een dierbare, ouder worden, of existentiële vragen rond leven en sterven. Je merkt dat je je onzeker voelt, klem zit en niet weet hoe je verder moet, of het gevoel hebt dat je meer overleeft dan leeft.
Het leven spiegelt niet alleen je schoonheid terug. Je ziet tevens feilloos je angsten en onzekerheden, beperkingen, reactie patronen en leemten weerspiegeld, die vanachter je masker tevoorschijn komen. Omdat je nu bewust bent,  heb je eindelijk een keuze: hoe wil je nu in het leven staan?
Waarachtig leven
Tijdens de begeleiding leer je te rusten in Zijn; de oorspronkelijke aard van alles, dus ook van jou. Zijn is niet te bereiken door inspanning, maar is wel te ervaren als je afweer naar de werkelijkheid en beelden over jezelf los laat. Zijn is open, tijdloos, stil, levendig en inherent vreugdevol. Het is als de zon; altijd aanwezig en stralend. Het is nooit je bezit.
Ervaar aan den lijve wat er in jou verandert als je even niet meer mee doet met de gewoonte om te zoeken naar bevestiging of succes. En als je even stopt met aan jezelf te werken en een goed gevoel na te jagen. Merk hoeveel levensruimte je erdoor krijgt en hoe bevrijdend dat is. Zo wordt helder wat jij echt van waarde vindt en wat je hebt lost te laten en of juist aan te vatten. Je leert om vanuit openheid te onderzoeken. Verborgen beperkende gewoontes en overtuigingen komen in het licht. Als je niet langer vecht of vlucht, kun je ongemak, pijn en emoties gewoon toe laten en doorvoelen, terwijl je tegelijkertijd de vreugde van het zijn ervaart. Je leert om met alles op je gemak te raken en je leven ten volle te leven. Dit blijkt dan een hele rijke stroom, een open avontuur, vol verwondering en levenslust.
Je leert te stoppen met zoeken en denken dat het allemaal anders moet dan het gaat. Je opent je voor wat nu al waar is. Alles wordt welkom geheten.

 

Reacties gesloten